Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Cập nhật lúc 11h56' ngày 12/11/2011

Tayler và Michael bắt đầu gắn bó với nhau từ khi học cùng phổ thông. Họ muốn tổ chức một bữa tiệc đơn giản nên đã chọn nông trại của gia đình để làm lễ cưới.

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Đám cưới lãng mạn giữa vườn nho xanh

Theo Ngôi sao
Đánh giá(?):